Często Zadawane Pytania Błędy

W formularzach występuje błąd: "Adres URL elementu Webhook jest niedostępny". Dlaczego?

W formularzach występuje błąd: "Adres URL elementu Webhook jest niedostępny". Dlaczego?

Ten błąd oznacza, że serwer był niedostępny i nie mógł zwrócić komunikatu "ok" do Tilda w ciągu 7000 milisekund (7 sekund). Musisz sprawdzić, czy skrypt jest poprawny i poprawny.

Oto przykład poprawnego zachowania kodu podczas wysyłania informacji na podany adres e-mail.

<?php

$headers = "From: from@webhookservesite.com";
$message = print_r($_POST,true);
@mail('to@gmail.com', 'Tilda TEST', $message, $headers);

echo "ok";

?>
Czy ta odpowiedź była pomocna?
tak
0
Nie
0
Wyświetlenia: 6308