Często Zadawane Pytania Błędy

W formularzach występuje błąd: "Adres URL elementu Webhook jest niedostępny". Dlaczego?

W formularzach występuje błąd: "Adres URL elementu Webhook jest niedostępny". Dlaczego?

Ten błąd oznacza, że serwer był niedostępny i nie mógł zwrócić komunikatu "ok" do Tilda w ciągu 7000 milisekund (7 sekund). Musisz sprawdzić, czy skrypt jest poprawny i poprawny.

Oto przykład poprawnego zachowania kodu podczas wysyłania informacji na podany adres e-mail.


$headers = "Od: from@webhookservesite.com";
$message = print_r($_POST,true);
@mail ("to@gmail.com", "TEST Tilda", $message, $headers);

echo "OK";

?>
Czy ta odpowiedź była pomocna?
Tak
0
Nie
0
Views: 13558